Despre noi
Prezentare Instituţie
Conducere
Organigrama
Regulament de Organizare și Funcţionare
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
Cariere
Informaţii de interes public
Informaţii publice
Documente de interes public
Buletine informative
Proiecte de acte normative
Surse de finanţare (buget, bilanţ)
Declaraţii de avere și interese
Conferinţe și comunicate de presă
Târguri, expoziţii
Activităţi și servicii agricole
Buletine de avertizare
Agricultura judeţului Dolj
Recomandări pentru exploatare terenuri
Legea 17/2014
Vânzare - cumpărare terenuri agricole
Date de contact
Contact
Direcţia Agricolă Dolj
          Cariere

      18.08.2017 Raport final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală RICA

      Proces verbal - rezultat selectie dosare concurs

      Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA


      Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional

      Anulare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant - Consilier, grad profesional IA

      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie - Consilier, grad profesional IA

      Borderou notare proba scrisa concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

      Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

      Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Financiar Contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice


      Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
     - Doamna Urucu Nicoleta Constanta - consilier grad profesional asistent,
     - domnul Obleaga Meca Ovidiu Marius - consilier grad profesional principal

     Probele stabilite pentru concurs:
     Proba scrisa:06.07.2017 ora 11:00
     Proba de interviu:07.07.2017 ora 11:00


     Dosarele se pot depune pana la data de 19.06.2017 la secretarul comisiei de concurs.


      Rezultat examen


      Subiect 4

      Barem interviu


      Subiect 2

      Barem proba scrisa


Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
- Doamna Constantinescu Ofelia - consilier clasa I grad profesional principal, clasa 48 de salarizare, gradatia 5.

Probele stabilite pentru concurs:
Proba scrisa:14.05.2015 ora 11:00
Proba de interviu:15.05.2015 ora 11:00

Dosarele se pot depune pana la data de 19.04.2015 la secretarul comisiei de concurs.