Despre noi
Prezentare Instituţie
Conducere
Organigrama
Regulament de Organizare și Funcţionare
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
Cariere
Informaţii de interes public
Informaţii publice
Documente de interes public
Buletine informative
Proiecte de acte normative
Surse de finanţare (buget, bilanţ)
Declaraţii de avere și interese
Conferinţe și comunicate de presă
Târguri, expoziţii
Activităţi și servicii agricole
Buletine de avertizare
Agricultura judeţului Dolj
Recomandări pentru exploatare terenuri
Legea 17/2014
Vânzare - cumpărare terenuri agricole
Date de contact
Contact
Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj
          Cariere

      Centralizator rezultate 02.12.2019

      Borderou notare examen promovare 02.12.2019

      Lista selectie dosare examen promovare

      Bibliografie examen promovare

      Anunt examen promovare

      Anunt amanare concurs

      Listă selecție dosare 05.11.2019 pentru concurs 11.11.2019

      FORMULAR INSCRIERE concurs 11.11.2019

      Atributii fisa post concurs 11.11.2019

      Bibliografie concurs 11.11.2019

      Anunt concurs 11.11.2019

      Anunt concurs 07.11.2019

      Rezultate probă scrisă - concurs 16.09.2019

      Subiect varianta 1 - concurs 16.09.2019

      Barem subiect varianta 1 - concurs 16.09.2019

      Rezultat selecție dosare - concurs 16.09.2019

      Fișa postului - atribuții - concurs 16.09.2019

      Bibliografie concurs asistent 16.09.2019

      Bibliografie concurs debutant 16.09.2019

      Anunț concurs 16.09.2019

      Centralizator rezultate

      Rezultat interviu 16.05.2019

      Rezultat proba scrisa 16.05.2019

      Barem de corectare 16.05.2019

      Lista privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functia publica de consilier juridi, grad profesional principal in cadrul Compartimentului resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achitizii publice, administrativ si relatii publice si functia publica de consilier principal in cadrul Compartimentului formare profesionala, promovare si elaborare proiecte

      Erata pentru anunț concurs 16.05.2019 pentru promovarea în funcția publică de execuție consilier juridic, grad profesional asistent și funcția publică de execuție consilier, grad profesional asistent

      Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior

      Centralizator rezultate concurs - consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

      Anunt sustinere interviu concurs - consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

      Rezultat proba scrisa concurs - consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

      Rezultat selectie dosare - concurs consilier asistent - Compartiment asistenta tehnica zonala si RICA

      Fisa postului - consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

      Erata anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

      31.10.2018 Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

      18.08.2017 Raport final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală RICA

      Proces verbal - rezultat selectie dosare concurs

      Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA


      Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional

      Anulare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant - Consilier, grad profesional IA

      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie - Consilier, grad profesional IA

      Borderou notare proba scrisa concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

      Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

      Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Financiar Contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice


      Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
     - Doamna Urucu Nicoleta Constanta - consilier grad profesional asistent,
     - domnul Obleaga Meca Ovidiu Marius - consilier grad profesional principal

     Probele stabilite pentru concurs:
     Proba scrisa:06.07.2017 ora 11:00
     Proba de interviu:07.07.2017 ora 11:00


     Dosarele se pot depune pana la data de 19.06.2017 la secretarul comisiei de concurs.


      Rezultat examen


      Subiect 4

      Barem interviu


      Subiect 2

      Barem proba scrisa


Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
- Doamna Constantinescu Ofelia - consilier clasa I grad profesional principal, clasa 48 de salarizare, gradatia 5.

Probele stabilite pentru concurs:
Proba scrisa:14.05.2015 ora 11:00
Proba de interviu:15.05.2015 ora 11:00

Dosarele se pot depune pana la data de 19.04.2015 la secretarul comisiei de concurs.