Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj
 • 0251 411 037
 • dadr.dj@madr.ro
 • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Inspecția de stat de stat pentru controlul tehnic vitivinicol

ORGANISM DE ÎNDRUMARE, IMPLEMENTARE ŞI VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A LEGISLAŢIEI Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, organism guvernamental abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calităţii şi conformităţii produselor vinicole, înfiinţată urmării armonizării instituţionale.

Obiectivele generale ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.) constau în transpunerea integrală a regulamentelor Uniunii Europene din sectorul vitivinicol în legislaţia românească prin modificarea şi completarea actelor normative în vigoare, implementarea legislaţiei româneşti în producţia vitivinicolă şi intensificarea controlului privind aplicarea prevederilor acesteia, asigurarea cerinţelor organizării comune de piaţă a produselor vitivinicole privind:

 • libera circulaţie a produselor prin înlăturarea barierelor comerciale;
 • controlul calităţii produselor şi asigurarea securităţii alimentare a produselor vitivinicole;
 • înfiinţarea, dotarea şi organizarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului.

I.S.C.T.V. asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de struguri, de vinuri şi a altor produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, având următoarele atribuţii:

 • urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor viticole, modul de întreţinere a acestora şi de conservare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului la producătorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare;
 • avizează cererilor întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viţei de vie pentru suprafeţe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, respectiv de defrişare, de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea strugurilor, vinurilor şi a altor produse vitivinicole, buna practică vitivinicolă, condiţiile de igienă a produselor şi spaţiile de producţie şi depozitare, respectarea condiţiilor igienico-sanitare pentru produse vitivinicole, inclusiv controlul documentelor necesare pentru arestarea calităţii şi punerea în consum a produselor vitivinicole;
 • urmăreşte îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole în reţeaua comercială, prin respectarea practicilor şi tratamentelor oenologice admise în producerea vinurilor şi a altor produse vitivinicole;
 • verifică respectarea normelor de comercializare, ambalare şi etichetare a produselor vitivinicole;
 • urmăreşte prevenirea şi combaterea fenomenelor şi practicilor oenologice ilicite care pot genera corupţie şi care pot avea repercursiuni grave asupra sectorului vitivinicol;
 • supraveghează executarea practicilor oenologice speciale: acidifiere, dezacidifiere şi operaţiuni de îmbogaţire în zahăr a mustului şi de îndulcire a vinului în conformitate cu art. 51– 54 din HG nr.1134/2002;
 • verifică activitatea agenţilor economici care comercializează produse vinicole sub forma neîmbuteliată privind calitatea, provenienţa, evidenţa, autenticitatea, naturaleţea şi condiţiile de depozitare;
 • exercită controlul tehnic în toate fazele de producere a vinurilor cu denumire de origine (DOC);
 • urmăreşte destinaţia şi modul de valorificare a produselor secundare rezultate în urma procesului de vinificaţie, pentru a nu fi utilizate în scopuri ce contravin practicilor vinicole autorizate;
 • urmăreşte actualizarea Registrului Plantaţiilor Viticole, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului Agriculturii şi Administraţiei şi Internelor nr. 64/144/2003;
 • verifică corectitudinea datelor  înscrise  în  registrul  plantaţiilor  viticole la actualizarea datelor unei parcelei viticole, prin completarea Anexei nr. 5 la Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 462/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei de vie cu struguri de vin;
 • gestionează corect drepturile individuale de plantare/replantare a drepturilor a viţei de vie cu struguri de vin şi a rezervelor regionale şi naţionale de plantare, conform Ordinului Ministrului nr. 462/2006;
 • respectă normele de evidenţă a produselor, prin verificarea modului de întocmire a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi producţie conform prevederilor Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 75/2004;
 • urmăreşte respectarea prevederilor art. 8 din Ordinul Ministrului Agriculturii nr.234/2004 privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi a registrelor de evidenţa (avizarea documentelor, atât la expediere cât şi la destinaţie), a registrelor de evidenţa – registre de intrări – ieşiri pentru produse vitivnicole în vrac, îmbuteliere, practici şi tratamentelor oenologice;
 • verifică normele de ambalare, etichetare şi comercializare a vinurilor şi produselor   vitivinicole;
 • exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celorlalte produse cu denumire de origine, precum şi asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor, inclusiv la comercializare;
 • exercită expertize tehnice în domeniul realizării producţiei de struguri, vinuri şi alte produse vitivinicole şi controlul analitic al vinurilor şi băuturilor alcoolice cu indicaţie geografică recunoscută în vederea comercializării lor;
 • prelevează probele din produsele controlate şi din alte materiale auxiliare necesare procesului de producţie, pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • verifică activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea efectuării de analize şi expertize la vinuri şi alte băuturi obţinute din must şi subproduse vitivinicole pentru consumul intern şi pentru export;
 • elaborează normele metodologice pentru autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate ăn scopul comercializării pe piaţa internă, norme care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • realizează în colaborare cu O.N.D.O.V. şi O.N.I.V. unele acţiuni de control tehnic în legătură cu producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică;
 • elaborează normele metodologice pentru autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă, norme care se aprobă prin ordin al ministrului  agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • constată vinurile şi alte produse vitivinicole improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ şi limitează sau interzice utilizarea şi comercializarea pentru consumul uman direct ori dispune distrugerea lor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • verifică etichetarea corectă a  produselor vinicole, conform prevederilor art. 77 şi 78 din HG nr. 1134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002;
 • urmăreşte recepţia măsurilor eligibile, cantitativă şi calitativă, pentru programul restructurare/reconversie, pentru programul prevăzut în planul individual, pentru campania viticolă 2006-2007, respectiv pentru campania viticolă 2007-2008, conform prevederilor OM nr.211/2007;
 • exercită verificări scriptice şi faptice ale modului de realizare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole, conform OM nr. 796/2007.
 • verifică şi constată abandonarea şi defrişarea plantaţiilor de viţă de vie;
 • verifică şi controlează vinurile, produsele pe bază de must şi/sau vin şi produsele derivate vinicole importate;
 • constată săvârşirea infracţiunilor în sectorul producţiei viticole şi aplică sancţiuni   prevăzute de legislaţia în vigoare operatorilor economici, persoane fizice sau juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole, pentru abaterile constatate;
 • propune retragerea licenţei de fabricaţie a unităţilor producătoare şi de comercializare a produselor menţionate, necorespunzătoare calitativ şi contrare legii.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!