Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj
 • 0251 411 037
 • dadr.dj@madr.ro
 • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Inspecția de stat pentru controlul tehnic ȋn producerea și valorificarea legumelor și fructelor

CONTROLUL DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE CARE SE APLICĂ ÎN SECTORUL LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR PROASPETE

     Controlul de conformitate cu standardele de calitate este unul din elementele de bază indispensabile, care asigură o funcţionare corectă a organizării comune de piaţă a sectorului de legume şi fructe proaspete.

Conceptul de calitate pentru legume şi fructe este o noţiune complexă, care poate fi analizată sub următoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutriţional şi sanitar. În cadrul standardelor de calitate a legumelor şi fructelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vânzare, prin caracteristicile vizuale (prospeţime, calibru, formă şi culoare) şi de condiţionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora. Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc şi standarde de comercializare, asigură uniformitatea clasificării legumelor şi fructelor proaspete, în funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evaluare, făcând abstracţie de tehnologiile de cultură şi zonele de  producţie.

Organizarea comună de piaţă a sectorului de legume şi fructe proaspete, prin clasificările realizate pe baza standardelor de comercializare asigură un cadru de referinţă reprezentativ, care permite  :

 • realizarea unui echilibru între cererea şi oferta de legume şi fructe proaspete;
 • asigurarea unei transparenţe a pieţei de legume şi fructe proaspete şi stabilirea unor relaţii comerciale bazate pe o concurenţă loială;
 • eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare;
 • orientarea producătorilor către realizarea de legume şi fructe proaspete care să satisfacă exigenţele consumatorilor şi să asigure în acelaşi timp un raport echilibrat între calitate şi preţ;
 • pătrunderea  producătorilor cu legume şi fructe proaspete de calitate pe piaţa externă;
 • creşterea profitabilităţii producţiei de legume şi fructe proaspete;
 • acordarea de compensaţii comunitare în cadrul  politicii de intervenţie al retragerilor de pe piaţă a producţiei de legume şi fructe proaspete excedentare.

Controlul de conformitate realizat după prevederile acestor standarde asigură respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să le întrunească legumele şi fructele proaspete pe întreaga filieră de comercializare, până la consumatorul final.

Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate fazele de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, pentru verificarea a cca 37 de specii de legume şi fructe respectând prevederile comunitare, după metodologia de lucru stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare  (UE) nr. 543/2011 al Comisiei  din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate , astfel:

– o grupă formată din 10 fructe şi legume(mere, citrice, kiwi, piersici şi nectarine, pere, căpşuni, struguri de masă, salată, cicoare creaţă de grădină, cicoare de grădină cu frunze întregi, ardei şi tomate), conform prevederilor standardelor specifice de comercializare prevăzute în Anexa 1 , Partea B din   Regulamentul1221/2008, respectiv Regulamentul 543/2011 (UE);

– o a doua grupă formată (castraveţi, ceapă, ciuperci de cultură, fasole păstăi, morcovi, pătlăgele vinete, pepene galben, pepene verde, usturoi, varză, caise, cireşe şi vişine, nuci şi prune), conform prevederilor standardelor CCE/ONU *, precizate în extensie în partea,,Standarde de comercializare” ;

– pentru restul speciilor de fructe şi legume cuprinse în Regulamentul 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) Anexa 1, Partea IX, conform prevederilor standardului general de comercializare din Regulamentul nr. 1221/2008Anexa 1, Partea A.

Autoritatea responsabilă cu coordonarea activităţii privind controlul de conformitate cu standardele de calitate esteInspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.), în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea  pomiculturii nr. 348/2003, ale art.16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006.

I.S.C.T.P.V.L.F. este un compartiment distinct în cadrul Direcţiei Inspecţii de Stat a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ISCTPVLF este organizată şi funcţionează prin:

 • Autoritatea de coordonare – la nivelul ministerului;
 • Organismele de control – la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene.

Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii:

 • coordonează  activităţile de control de conformitate;
 • realizează planul de activitate pentru organismele de control judeţene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare  şi ale legislaţiei naţionale, în toate fazele comercializării;
 • elaborează şi asigură  transmiterea instrucţiunilor referitoare la modul de efectuare a controlului de conformitate, organismelor de control judeţene, pentru a asigura uniformitatea şi  eficacitatea controalelor la nivel naţional;
 • monitorizează, prin intermediul programelor informatice, neconformităţile semnalate în timpul controlului;
 • asigură comunicarea cu celelalte organisme similare ale statelor membre UE.

Organismele de control au următoarele atribuţii:

 • verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;
 • eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială, pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;
 • verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe  care se supun standardelor de calitate  pe filiera de comercializare;
 • verifică prin sondaj  modul de realizare a autocontrolului, privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesară;
 • întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe – legume şi asigură reactualizarea acesteia;
 • asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, care urmează procedura de retragere de la comercializare;
Sari la conținut Click to listen highlighted text!