Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj
  • 0251 411 037
  • dadr.dj@madr.ro
  • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Inspecția ȋn industria alimentară

       Inspecţia de Stat în industria alimentară şi structurile de vânzare cu amănuntul, este sistemul de control care asigură verificarea respectării normelor tehnologice de procesare a produselor agroalimentare, realizate la agenţii economici din industria alimentară, precum şi verificarea respectării standardelor de firmă, a reţetelor de fabricaţie declarate şi asumate la fabricarea produselor alimentare finite, a produselor tradiţionale româneşti, a suplimentelor alimentare şi a produselor cu denumire de origine, precum şi prevenirea şi înlăturarea falsificării sau substituirii produselor fabricate, asigurându-se astfel că, alimentele destinate comercializării prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum.
Inspectorii specializaţi din cadrul Direcţiei pentru agricultură a judeţului, verifică permanent, la operatorii economici din industria alimentară, modul cum se  respectă legislaţia în vigoare, asigurând astfel controlul tehnic oficial al alimentelor cu privire la procesarea produselor agroalimentare. Totodată inspectorii verifică la operatorii economici  din structurile de vânzare cu amănuntul, modul cum se respectă comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, precum şi respectarea condiţiilor de marcare şi comercializare a ouălor. Inspectorii sunt abilitaţi să controleze şi să constate săvârşirea de infracţiuni, să aplice sancţiunile prevăzute în actele normative în vigoare şi să preleveze probe de produse finite  şi  de materii prime sau auxiliare, necesare procesului de producţie, pentru efectuare de analize, în laboratorul autorizat al Institutului de Bioresurse Alimentare din cadrul MADR sau alte laboratoare autorizate la nivel judeţean.
Sistemul pentru controlul oficial al alimentelor efectuează controale planificate şi nominalizate în Planul Unic de Control Naţional Multianual Integrat pentru România 2011-2013 (PNC), conform Regulamentului C.E. 882/2004 şi în Profilul de ţară înregistrat la Comisia Europeană – D.G. (SANCO) *7463/2007. Anual ,,Sistemul de control oficial al alimentelor” raportează la Comisia Europeană (DG-SANCO), realizarea PNC cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare la fabricarea şi comercializarea produselor alimentare.
ATRIBUŢII  ŞI OBIECTIVE
Obiectivele Inspecţiei de Stat în industria alimentară pentru controlul respectării condiţiilor la fabricarea produselor alimentare vizează implementarea şi respectarea tuturor actelor normative în vigoare, a Regulamentelor Europene, de către operatorii economici, – exigenţă maximă în respectarea normelor la producerea, transportul, depozitarea şi comercializarea produselor agroalimentare.
Activitatea de inspecţie a agenţilor economici din industria alimentară se desfăşoară conform atribuţiilor reieşite din Programul de inspecţii şi a tematicilor de control aprobate de conducerea MADR, defalcat pe luni şi care  constituie PROGRAMUL CADRU de inspecţii
Atribuţii specifice la operatorii economici din industria alimentară
– realizarea sarcinilor de control şi a obiectivelor propuse, conform  Planului Naţional de Control Unic Integrat pentru România (PNC), elaborat în conformitate cu cerinţele Regulamentului Comunităţii Europene nr. 882/2004 prin:
– verificarea respectării compoziţiei şi a calităţii alimentelor fabricate, conform standardelor de firmă şi a normelor tehnice, cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea produselor fabricate, elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
–  verificarea respectării ,,listei de ingrediente”  folosite, la obţinerea produselor alimentare şi corelarea acestora în etichetarea şi marcarea alimentelor (HG 106/2002, Regulamentul 13/2000);
– verificarea încadrării în consumurile specifice a materiilor prime şi de energie, pentru realizarea produselor finite, conform reţetelor de fabricaţie şi a instrucţiunilor tehnologice;
– prevenirea, înlăturarea falsificării sau substituirii produselor fabricate, asigurarea că alimentele, destinate comercializării prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum;
– prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, a băuturilor spirtoase (HG nr. 873 din 28 iulie 2005), în colaborare cu alte autorităţi de control, Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
– verificarea respectării Regulamentului (CE) nr. 882/2004, privind controlul oficial al alimentelor şi a legislaţiei naţionale în domeniu: OUG nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002.
– verifică folosirea de sare iodată la fabricarea pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie, conform normelor în vigoare (HG nr.1904/2006, HG nr. 568/2002);
– aplică sancţiuni când constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare;
– verifică respectarea regimului de marcare, ambalare  şi comercializare a ouălor (HG 415/2004, Ordinul 461/2004);
– verifică respectarea Ordinului nr. 368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti şi a  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase.
Activitatea de inspecţie a agenţilor economici care depozitează cereale şi care comercializează pâine şi produse de panificaţie
Atribuţii ce rezultă din O.U.G. 12/2006:
•    verificarea condiţiilor de depozitare a cerealelor destinate comercializării, în spaţiile de depozitare autorizate;
•    verificarea modului de comercializare a  cerealelor pe piaţa internă şi externă pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, facturi şi în cazul producătorilor agricoli, persoane fizice – a borderourilor de achiziţii cu regim special, personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator;
•    verificarea  rapoartelor de producţie, întocmirea facturilor fiscale, conform bonurilor de măciniş,a operatorilor ce  desfăşoară activităţi de procesare a cerealelor;
•    existenţa autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare  a produselor agricole destinate comercializării şi respectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării acestora;
•    existenţa dotării cu cântare pe flux, la toţi operatorii economici cu activitate de morărit, atât la intrarea materiilor prime, cât şi la ieşirea produselor finite;
•    verificarea în structurile de vânzare cu amănuntul,  respectarea condiţiilor de comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii, produselor de panificaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi care cuprinde:
– denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate şi preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg şi lei/bucată. (O.U.G. 12/2006, art. 11. alin. 3)
•    verificarea respectării normelor de etichetare şi marcare a produselor alimentare, în toate structurile de vânzare cu amănuntul.

•    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
•    LEGEA nr. 57 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor.
•    ORDINUL nr. 368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti şi a Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase.
•    ORDINUL nr. 142 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
•    REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2004, privind controlul oficial al alimentelor şi a legislaţiei naţionale în domeniu: OUG nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002
•    ORDINUL nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne;
•    ORDINUL nr. 368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti;
•    ORDINUL nr. 454/917/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale şi a maionezelor destinate comercializării pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr. 997/ 495/ 10/ 2003 (cu excepţia prevederilor acoperite de R CE 1234/2007);
•    ORDINUL nr.  522/798/317/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea şi etichetarea mierii;
•    ORDINUL nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman;
•    ORDINUL nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate;
•    ORDINUL nr.232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară;
•    ORDINUL nr.269/453/81/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman;
•    ORDINUL nr. 523/808/351/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor din fructe, jeleului, marmeladei şi piureului de castane îndulcit;Ordinul nr. 359/671/137/2002  pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, modificat prin Ordinul nr. 416/ 628/ 406/ 2005;
•    ORDINUL nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman;
•    ORDINUL nr. 222 din 30 martie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole;
•    ORDINUL nr. 1027 din 19 iunie 2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
•    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
•    LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;
•    ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
•    LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
•    LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
•    LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 106 din 7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 1822 din 22 decembrie 2005 pentru abrogarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 173 din 9 februarie 2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic;
•    Directiva 2000/13/C.E;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 568 din 5 iunie 2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 1904 din 22 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară ;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 873 din 28 iulie 2005 privind aprobarea unor măsuri speciale pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun şi al uleiurilor minerale;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 415 din 23 martie 2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
•    ORDINUL nr. 847 din 15 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase;
•    ORDINUL nr. 498 din 31 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor privind metodele comunitare de analiză a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole;
•    Regulamentul CE, 1576/89 şi 1014/90 privind băuturile alcoolice;
•    ORDINUL nr. 690 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale;
•    ORDINUL nr. 438 din 18 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 1197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele;
•    HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 559 din 15 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele;
•    ORDONANTA nr. 21*) din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor cu modificările şi completările ulterioare;
•    LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
•    LEGEA nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale – Republicată;

Sari la conținut Click to listen highlighted text!