Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Județeană Dolj
  • 0251 411 037
  • dadr.dj@madr.ro
  • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Inspecția de stat ȋn domeniul licențierii și autorizării depozitelor de cereale

Obiectivele Inspecţiei în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale constau în verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor şi respectarea legislaţiei actuale în domeniu.
Inspectorii din carul Inspecţiei în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale, nominalizaţi prin Ordinul MADR nr. 240/2010, precum şi persoanele împuternicite în acest scop de MADR în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2006, responsabili cu inspecţiile în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor, au următoarele atribuţii:
•    verifică modul în care se respectă reglementările în vigoare privind livrarea,  transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
•    verificarea deţinătorilor de spaţii de depozitare privind respectarea condiţiilor tehnice care au dus la acordarea autorizaţiilor de depozit pentru produsele agricole, stabilite prin Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare aprobat prin Ordinul nr. 222/30.03.2006;
•    verificarea existenţei autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare a produselor agricole şi identificarea celor care funcţionează fără a avea spaţii de depozitare autorizate;
•    verificarea încrucişată la producătorii individuali şi la primării, a realităţii datelor înscrise în borderourile de achiziţie a cerealelor, în conformitate cu registrul agricol şi certificatul de producător;
•    verifică existenţa la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor;
•     verificarea asigurării trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării stocurilor de cereale;
•    verificarea menţinerii condiţiilor tehnice care au stat la baza acordării licenţei de depozit, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002;
•    verifică contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;
•    constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor  Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Toate acţiunile de inspecţie şi control vor fi evidenţiate prin întocmirea unui proces  verbal de control, în care vor fi cuprinse  distinct obiectul controlului, constatările făcute şi măsurile dispuse.

Reglementările legislative naţionale în domeniu:

•    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de   reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Ordinul MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produsele agricole;
•    Ordinul MAPDR nr.1027/2006 privind aplicarea prevederilor art.3 din OUG nr.12/2006;
•    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Hotărârea de Guvern nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatelor de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Ordinul MADR nr. 240/2010 privind împuternicirea persoanelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în H.G. nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatelor de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!